امروزه کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که منکر تغییر و تحولات شگفت‌آوری شود که با ابداع اینترنت در دنیای ما ایجاد شده است. اینترنت ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان‌ها را کاملا دستخوش تغییرات بنیادین کرد. اما باید بگوییم که این پایان کار نیست؛ چرا که متاورس (Metaverse) در راه است. رؤیای تجربه…