شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بیشتر مردم شده‌اند. دنیایی که حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها هم به آن ورود کرده‌اند....